EISELTŮV VEČER

Publikováno: 17.10.2023

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN se koná 30.10.2023

EISELTŮV VEČER

Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Koordinátor: doc. MUDr. Anna Jonášová, PhD
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Téma: Novinky v terapii a klasifikaci MDS a AML

1. Trněný, M.: Úvod

2. Lusk, R.: Novinky v klasifikaci a skorování nemocných s Myelodysplastickými syndromy

3. Jonášová, A.: Novinky v terapii nízce rizikových nemocných a naše zkušenosti s luspaterceptem

4. Karolová, J.: Novinky v terapii nemocných s vyšším rizikem

5. Sotáková, S.: Akutní myeloidní leukemie (AML) - nové klasifikace, kterým směrem se vydáme?

6. Minařík, L.: Pokrok v terapii starších nemocných s AML a naše zkušenosti s léčbou sekundárních AML

7. Diskuse

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 451