Výbor spolku, členové

Počet členů: 737

Předseda

prof. MUDr. Kršek Michal, CSc., MBA 
III. interní klinika VFN
U Nemocnice 1
128 21 Praha 2
Telefon: 224962921
E-mail: michal.krsek@vfn.cz

Vědecký sekretář

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel: 224 432 404
e-mail: richard.skaba@lfmotol.cuni.cz

Pokladník

Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Gynekologická klinika 1. LF UK a VFN
Apolinářská 18, 128 50 Praha 2
Tel: 224 967 466
e-mail: jaroslav.zivny@vfn.cz

Členové

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK VFN
Ke karlovu 11/460
120 00 Praha 2
Tel.: 224965344-5, e-mail: jiri.raboch@vfn.cz

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Chirurgická klinika 3.LF UK a FN KV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Tel: 267 162 410
e-mail: robert.gurlich@fnkv.cz

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Centrální hematologické laboratoře VFN
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2
Tel. 224 966 414
e-mail: kvasnicka.jan@vfn.cz

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel. 224 438 001
e-mail: pavel.pafko@lfmotol.cuni.cz

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Klinika Kardiologie, IKEM Praha
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel: 236 055 014
e-mail: jan.pirk@ikem.cz

MUDr. Jaroslav Svoboda
Imunologická ambulance
Liliová 13/221, 110 00 Praha 1
Tel: 222 221 159
e-mail: jaroslav.svoboda@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Jan Škrha,DrSc
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
Tel: 224 962 463
e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie TC, IKEM Praha
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Tel: 261 364 110
e-mail: ondrej.viklicky@ikem.cz

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Rektor UK v Praze
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
Tel: 224 210 695
e-mail: tomas.zima@ruk.cuni.cz

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
I.interní klinika 1. LF UK a VFN Praha- klinika hematologie
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224962661, 2527, 2526
e-mail: trneny@cesnet.cz

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
1.chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224962200, 2215
e-mail: zdenek.krska@vfn.cz

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM Praha
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Tel.: 236054101, 4100
e-mail: terezie.pelikanova@ikem.cz

Revizní komise SČL v Praze 2017 – 2020

Předseda

Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
Centrum diabetologie IKEM Praha
Vídeňská 1958,9, 140 21 Praha 4
Tel: 261 362 250
e-mail: jabv@medicon.cz

Členové

Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
MUDr. Jan Bříza, CSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.