PELNÁŘŮV VEČER

Publikováno: 19.2.2024

Přednáškový večer II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN konaný DNE 4. BŘEZNA 2024

PELNÁŘŮV VEČER

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Téma: Oběhová zástava

1. Linhart, A.: Úvod
2. Bělohlávek, J.: Význam invazivní léčby a extrakorporální podpory oběhu u refrakterní oběhové zástavy. Studie Prague OHCA
3. Rob, D.: Jiný pohled na data ze studie Prague OHCA a dlouhodobé sledování nemocných po refrakterní oběhové zástavě
4. Havránek, Š.: Vliv vstupního rytmu na prognózu nemocných s refrakterní oběhovou zástavou
5. Pudil, J.: Plicní embolie a méně obvyklé příčiny refrakterní oběhové zástavy
6. Dusík, M.: Význam sledování biochemických parametrů u nemocných po refrakterní oběhové zástavě
7. Diskuse

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 230