POLÁKŮV VEČER

Publikováno: 30.4.2024

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV konaný DNE 13. KVĚTNA 2024

POLÁKŮV VEČER

Přednosta: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

Koordinátor: doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Téma: Miniinvazivní přístup v léčbě maligních onemocnění zažívacího traktu

1. Oliverius, M.: Úvod
2. Lukáš, M.: Endoskopická léčba časných malignit GIT
3. Teplan, V.: Robotická chirurgie u kolorektálního karcinomu
4. Nikov, A.: Miniinvazivní pankreatické resekce z pohledu EBM
5. Šubrt, Z.: Miniinvazivní přístup v léčbě maligních onemocnění jater

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 156

Čtěte dále
VONDRÁČKŮV VEČER

VONDRÁČKŮV VEČER

Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN se koná 6. listopadu 2023 celý článek

EISELTŮV VEČER

EISELTŮV VEČER

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN se koná 30.10.2023 celý článek