HOŘEJŠÍHO VEČER

Publikováno: 27.9.2023

Přednáškový večer ÚLBLD 1. LF UK a VFN se koná 9. října 2023

HOŘEJŠÍHO VEČER

Přednosta a koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1. Šafaříková, M.: Nová metodika hodnocení TMB v tkáni a liquid biopsy u pacientů s NSCLC

2. Brzežková, R.: Výběr antitrombotika u gravidní s deficitem antitrombinu

3. Korecká, K.: Diagnostika minimální reziduální nemoci u hematoonkologických pacientů průtokovou cytometrií

4. Rybnikářová, A.: Vztahy reaktivních forem kyslíku (ROS) a železa na modelu glykace ferritinu

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 90

Čtěte dále
Maydlova přednáška

Maydlova přednáška

Maydlova přednáška na téma “Onkochirurgie počátku XXI. století. Změny, fakta, mýty a trendy” celý článek