Odešel pan prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Publikováno: 29.11.2018

Dne 27. 11. 2018 zemřel ve věku 88 let prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Odešel pan prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Česká lékařská společnost JEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že v úterý dne 27. 11. 2018 zemřel ve věku 88 let prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. dlouholetý předseda ČLS JEP a významný internista, endokrinolog a osteolog.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. se narodil v Horažďovicích 30. 6. 1930. V roce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Po studiu na Lékařské fakultě UK v Plzni pracoval v Endokrinologickém ústavu, kde se věnoval zejména endokrinologii vápníku, osteologii a metabolismu kyseliny močové. Později odešel do   nemocnice Pod Petřínem, kde se stal přednostou interní kliniky a profesorem 2. LF UK.  V posledních letech pracoval v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.

Prof Blahoš je autorem 380 odborných prací publikovaných v domácích i zahraničních časopisech a vydal 10 monografií. Absolvoval mnoho odborných zahraničních stáží a pobytů, přednášel na významných mezinárodních kongresech, stal se čestným a řádným členem mnohých renomovaných zahraničních odborných společností, vědeckých institucí a redakčních rad. Patřil mezi výjimečné osobnosti a všeobecně uznávané autority československé, české a světové medicíny. V letech 1990–2015 pracoval jako předseda a později čestný předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a zejména jemu vděčí tato instituce za své dlouhodobě vysoké renomé. Byl několik let prezidentem Světové lékařské společnosti (WMA).

Za významný přínos a zásluhy v oblasti rozvoje medicíny a lékařského vzdělávání byly prof. Blahošovi uděleny nesčetné pocty a ceny předních domácích a zahraničních organizací. Nejvíce si cenil vysokého státního vyznamenání Za zásluhy o český stát I. třídy, jmenování rytířem Řádu čestné legie od francouzského prezidenta Chiraca (v r. 2008 povýšen na důstojníka), Ceny J.E. Purkyně ČLS JEP a jmenování Rytířem lékařského stavu od ČLK.

Na přání rodiny proběhne poslední rozloučení jen v úzkém rodinném kruhu.

Čest jeho památce!

Česká lékařská společnost JEP

Nekrolog

Hodnocení článku
Líbí se vám článek?
Počet hodnocení: 672

Čtěte dále
Tradiční přednáškové večery SČL

Tradiční přednáškové večery SČL

Od 18. září 2017 začínají tradiční přednáškové večery SČL v Praze. celý článek

100 let od narození prof. Hradce

100 let od narození prof. Hradce

„22.10.2018 jsme si připomněli 100 let od narození prof. Hradce za hojné účasti našich členů. celý článek